Ekibimiz

Avukat Arabulucu Fennur GÜÇLÜ KARAEFE

Av. Arb. Fennur GÜÇLÜ KARAEFE, 1999 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2000 yılında Ankara Barosu nezdinde avukatlık stajını tamamladıktan sonra, ilk kez İstanbul Barosu üyesi olarak 2001 yılında meslek hayatına başlamış, İstanbul’da uluslararası çalışmalar yapan bir hukuk bürosunda avukat olarak çalışmıştır. 2002 yılından beri Ankara Barosu üyesi olarak serbest avukatlık çalışmalarını yürütmekte olup, 2009 yılından beri ve halen ‘Güçlü Hukuk, Danışmanlık ve Arabuluculuk Bürosu’ adı ile Ankara’da Avukatlık, Danışmanlık ve Arabuluculuk faaliyetlerine devam etmektedir.

2009 yılından bu yana İş hukuku, İnşaat Hukuku, Sözleşme Hukuku, Banka Hukuku, yapı denetim hukuku, sosyal güvenlik hukuku gibi uzmanlık alanlarında çeşitli yazılı çalışmalar yapmaktadır.

İyi derecede ingilizce bilmektedir.


Sertifika ve Eğitimler

 • 1997-1998, İngilizce, Ankara Üniversitesi-TÖMER
 • 1998-1999, İleri Seviye İngilizce, Türk - Amerikan Derneği
 • 1999-2000, ‘Sermaye Piyasası Hukuku Lisans Üstü Sertifika Programı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi/Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü
 • 2011, Genel İşlem Şartları Sempozyumu (Tüketici Hukukunda ve Bankacılıkta Genel İşlem Şartları) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü
 • 2011, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Eğitim Çalışması Programı, Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü
 • 2012, Yasa Yapma Süresi Kurul İçi Eğitim Programı, Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü
 • 2015, İş Hukuku İleri Eğitim Sertifika Programı – Türkiye Barolar Birliği/TURAVAK
 • 2016, Uygulamalı Aktüerya Bilirkişilik Eğitimi, Başkent Üniversitesi/BEDAM
 • 2017, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sertifika Programı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • 2018, İcra ve İflas Mevzuatından Kaynaklı Nitelikli Hesaplamalar, (Konkordato, Konkordato Komiserliği, Borçların Yeniden Yapılandırılması) - TURAVAK
 • 2020, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, İleri Eğitim Sertifika Programı- TURAVAK
 • 2021, İş Hukukunda Arabuluculuk Uzmanlık Eğitimi-Türkiye Barolar Birliği, Başkent Üniversitesi
 • 2021, İnşaat Sözleşmesinde Ceza Koşulu, Hukuk Eğitim
 • 2021, Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Zirvesi, Hukuk Eğitim

Makale, Tebliğ ve Çalışmalar

 • 1997, ‘Memurlar ve Sendikal Haklar’ konulu İdare Hukuku ders tezi
 • 2000, ‘Sermaye Piyasası Hukuku’ konulu staj tezi, Ankara Barosu
 • 2010-2011, Ankara Barosu Yasa İzleme Kurulu Üyeliği,
 • 2011, Tebliğ, ‘6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Genel Bir Bakış’, ‘6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu, Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü
 • 2011, Makale, ‘6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Genel Bir Bakış’, Yapı Denetim Dergisi 1. sayı
 • 2011, Makale, ‘Yapı Denetim Kuruluşlarının Hukuki ve Cezai Sorumlulukları’, Yapı Denetim Dergisi 2. sayı
 • 2012, Makale, ‘Denetim Faaliyetinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptalinde Uyulması Gereken Soruşturma Prosedürü’, Yapı Denetim Dergisi 3. sayı
 • 2012, Makale, ‘6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Genel Bir Bakış’, Asansör Vizyon Dergisi 8. sayı
 • 2012, Tebliğ, ‘4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Yasa’nın Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar, Yapı Denetim Kuruluşlarının İdari ve Cezai Sorumlulukları’, ‘Yapı Denetim Hukuku ve İdari Yaptırımlar Sempozyumu’, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Ankara Şubesi
 • 2012, ‘6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu’ organizasyonuna katkı sağlanması ve Oturum Başkanlığı, Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü
 • 2014, Makale, ‘Yapı Denetim Faaliyetinin Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptalinde Uyulması Gereken Soruşturma Prosedürü’, Yapı Denetim Çevre ve Şehircilik Dergisi 18. sayı
 • 2014, Tebliğ, ‘İş Hukuku (Kıdem Tazminatı ve Alt İşverenlik) Çalıştayı’, Ankara Barosu Uluslararası VIII. Hukuk Kurultayı
 • 2014, ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu’ organizasyonuna katkı sağlanması ve açılış konuşması, Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü
 • 2015, Tebliğ, ‘4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Yasa’nın Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar, Yapı Denetim Kuruluşlarının İdari ve Cezai Sorumlulukları’, ‘Yapı Denetim Mevzuatında Yapılan Son Değişiklikler ve Hukuki Boyutu Sempozyumu’, Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği
 • 2016, ‘Bilirkişilik Kanunu’ Paneli organizasyonuna katkı sağlanması ve Oturum Başkanlığı Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü
 • 2013-2016, Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği (Saymanlık),
 • 2016- Halen, Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü Genel Kurul Üyeliği (Yürürlükteki mevzuat ile mevzuat taslak ve tasarıları hakkında çeşitli araştırmaların yapılması, panel, sempozyum ve çalıştay gibi etkinlik organizasyonlarına katkı sağlanması)
 • 2017, "Bilirkişilik Çalıştayı/Yargılama Faaliyetinde Hukukçu Bilirkişiler Hakkındaki Düzenlemeler ile Uygulamada Oluşacak Sorunlar ve Çözüm Önerileri" Organizasyonuna katkı sağlanması ve Çalıştay Yöneticiliği, Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü