Çalışma Alanları

Ticaret ve Şirketler Hukuku

Ulusal ve Uluslararası Şirketler Hukuku, Şirket Anasözleşmelerinin hazırlanması, Sermaye Artırımı ve Genel Kurul İşlemleri, Şirket Yapılandırmaları, Şirket Birleşmeleri ve Devralma Hukuku, Hisse ve Sözleşmeler Hukuku, Rekabet Hukuku, Bankacılık, Sigorta ve Finans Hukuku

Borçlar Hukuku

Zenginleşmeden Doğan Borçlar, Satış Sözleşmesi, Kira Sözleşmesi, Hizmet Sözleşmeleri, Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Anlaşmazlıklar

Yapı Denetim ve İnşaat Hukuku

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundan Kaynaklanan İdari Davalar, Alacak Davaları, İş Davaları, Ceza Davaları ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Müşavirlik Sözleşmeleri

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Bireysel İş Hukuku (İşçilik Alacakları, İşe İade ve İş Kazası Davaları), Toplu İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Uluslararası İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

Medeni Hukuk

Kişiler Hukuku, Aile Hukuku (Boşanma, Mal Rejimi ve Tasfiyesi, Velayet, Nafaka Davaları), Tüzel Kişiler, Miras Hukuku, Eşya Hukuku

İdare Hukuku

İmar Hukuku, İhale Hukuku, İdari Yaptırımlar, Kamu Çalışanları ve memurlarla ilgili uyuşmazlıklar, İdari Sözleşmeler Hukuku

Ceza Hukuku

Ağır Ceza, Asliye Ceza, İcra Ceza Davaları, Kabahatler Kanunu, İdari Para Cezaları, Trafik Cezaları, Sulh Ceza Hukuku

Bilişim Hukuku

İnternet Bankacılığı İşlemleri ile ilgili Uyuşmazlıklar, Bilgisayar Kullanılarak Dolandırıcılık, Bilgisayar Kullanılarak Sahtecilik, Kanun Tarafından Korunan Bir Yazılımın İzin Alınmadan Kullanılması